Working Title puts the spot light on the working versions, drafts, incompleteness, searching for form and expression. At the core of the project is the idea of the creation behind the scenes as an evolving and constantly changing process that goes through different metamorphosis and stages in search of art itself and its completeness. Rosina Pencheva spends hours, sometimes months, with the objects of her photographs to capture the process of creating in its nudity, authenticity and unique imperfection.
Exhibition openings
• 2014, Month of Photography, Debut category, Rubber Photography Gallery, Sofia
• 2014, International Days of Chamber Music Festival, City Art Gallery, Gabrovo
• 2015, The Art of Love Gallery Space, Sofia
• 2015, Hristo Smirnenski – 1949 Gallery Space, Gabrovo

Poster Design: Addminimal Creative Studio
2014 –International Days of Chamber Music Festival; Art Gallery "Hristo Tsokev", Gabrovo
Работно заглавиe: Самостоятелна фотографска изложба на Росина Пенчева
„Работно заглавие“ поставя в светлината на прожекторите черновата, незавършеността, работната версия, търсенето на форма и израз. В сърцевината на проекта стои идеята за изкуството като развиващ се и изменящ се процес, който преминава през различни метаморфози и етапи в търсене на себе си и своята завършеност. Росина Пенчева прекарва часове, а понякога и месеци, с обектите на фотографиите си, за да улови процеса на създаване в неговата голота, неподправеност и уникално несъвършенство. 
„Работно заглавие“ отлежава повече от две години, преди да намери реализацията си в серията от пет теми: театър, изобразително изкуство, бижутерия, танц, кино. 
Откриване на изложбата
• 2014, фестивал Месец на фотографията, селектирана в раздел Дебют; Фотографска галерия Ластици, София
• 2014, 
Международен фестивал Дни на камерната музика
, Художествена галерия Христо Цокев, Габрово
• 2015, галерийно пространство The Art of Love, София
• 2015, НЧ Христо Смирненски – 1949, Габрово
В проекта са заснети
• Екипът на представлението „Ромео и Жулиета“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Габрово • Танцова група Pop & Roll • театралният режисьор и художник Петринел Гочев • бижутерът Павлин Иванов • Снимачният екип на късометражния филм „Паркинг“ на режисьора Ивайло Минов

You may also like

Back to Top