Негови творби са излагани в Лувъра, в Токио и на ред други изложения и състезания по света.

Носител на титлата „уста“ или „баш майстор“, която се присъжда след три последователни първи места на професионалните надпревари на задругите на даден занаят.

Иноватор както в художествената украса на медните съдове, така и в оптимизацията на инструментариума.
Открийте цялата история за майстор Петър Паунов

5. декември – на тази страница
• 8. 
декември – в печатно издание на списание Осем​​​​​​​​​​​
ПРОЕКТ
Ръчно сътворено. Фотографски дневник​​​​​​​.

ИДЕЯ И ФОТОГРАФИЯ
Росина Пенчева

ТЕКСТ
Мария Бончева

КОНСУЛТАЦИЯ ЗАНАЯТИ
Росица Бинева

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Костадин Кокаланов

ПРЕВОД
Даниела Константинова

КОМУНИКАЦИИ
Мая Иванова

ПРОДУКЦИЯ
ПАРТНЬОРСТВО
СЪФИНАНСИРАНЕ
Програма КУЛТУРА 2022, Община Габрово

Разгелдайте още от „Ръчно сътворено“

към началото