Ръчно сътворено

Артизаните: кои са те, какво ги вдъхновява, какво умеят и как виждат своята мисия днес? Фотографски дневник, който оставя визуална следа за едно пътуване в дълбините на занаятчийската орис, като създава портрети на изкусни майстори, илюстрира техния творчески процес и показва изяществото на техните изделия.

Ръчно сътворено от Христо Тоцев
Фотографски дневник
Ръчно сътворено от Петър Паунов
Фотографски дневник
Ръчно сътворено от Гец
Фотографски дневник
Ръчно сътворено от Христо Маринов
Фотографски дневник
Ръчно сътворено от Стопан
Фотографски дневник
6. март 2023
Ръчно сътворено от Деян Денчев
Фотографски дневник
10. април 2023
Ръчно сътворено. Фотографски дневник
Представяне на проекта