Тези кадри са заснети по време на бившата ми работа като щатен фотограф на Регионален етнографски музей на открито „Етър“, Габрово. Те представят занаята на изчезване налбантство – изработка на подкови и подковаване на кон. Майсторът от снимките се казва Илия Николов.

Очаквайте цялата ИСТОРИЯ СКОРО

Още от серията „Работно заглавие“