МИСИЯ
Популяризиране на наследството на каменните мостове в Родопите.  теренно проучване, специализирано документиране на мостове и обществена дискусия с изложби.
ПРОЕКТ
Историческите каменни мостове в Родопите
Съвременни методи за представяне и опазване

РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТА
Сдружение за традиционни строителни знания и умения Мещра


ФИНАНСИРАНЕ
програма Съхранение и популяризиране на културно наследство, 2021 
(Национален фонд Култура)


ПАРТНЬОРИ
Исторически музей – Ардино

ЕКИП
арх. Иван Колев, ръководител на проект, сдружение Мещра
инж. Петя Груева, координатор на проект, сдружение Мещра
Танер Чобанов, уредник на Исторически музей гр. Ардино
Вилдан Расим, уредник в отдел Етнография, Регионален исторически музей – Кърджали
Росина Пенчева, фотограф на теренно проучване
арх. Мария Барбудова, автор на изложбата и каталога на проекта
арх. Николай Владимиров, фото документиране с дрон

ДОБРОВОЛЦИ
Анриета Жекова, експерт, библиограф
Васил Караджов, докторант, Етнология
Веселин Василев, архитект
Виолета Динчева, експерт, обучение и квалификация 
Елица Демирева, начален учител
Калоян Киров, aрхитект
Михаил Праматаров, архитект
Мустафа Хайрулов, архитект
Надя Стаматова, архитект
Събина Радева, специалист, поддръжка приложения
Драгомир Груев, естествени науки
Камелия Владимирова-Колева, архитект

Предстои публикуване на фоторазказ от изледването. Дотогава, разгледайте резултатите  – информация за проучените културни ценности, 3D модели и виртуални разходки и дигитален каталог с изработените по проекта материали, в сайта на проекта.

Други проекти