Проектът документира три дейности, свързани със състоянието на традиционната архитектура в Централна Стара планина (регион Габрово) и реакцията на младото поколение към него. Това са:
Теренно проучване на възрожденската архитектура
Практически семинари по традиционна архитектура
Представяне на единствения в България млад майстор, наследник на древния занаят суха каменна зидария – Христо Тоцев​​​​​​​


Очаквайте целия проект скоро
Фотографският проект е осъществен в партньорство със:
Сдружение за традиционни знания и занаяти Мещра
Регионален етнографски музей на открито Етър, Габрово
Национална гимназия по приложни изкуства Тревненска школа
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките (ИЕФЕМ – БАН)


Част от фотодокументирането е финансирано от:
Регионален етнографски музей на открито Етър, Габрово

Други проекти