– Какви са причините дадени занаяти да изчезват?
– Защо липсва приемственост между поколенията майстори?
– Куул ли е културното наследство?
– Кои са начините за съхранение на традиционните занаяти?
– Каква е мотивацията на най-младите занаятчии?
– Каква е връзката между занаятите и устойчивия начин на живот?
– Върхови технологии или върхови умения на човешката ръка да създава?
– Има ли алъш-вериш днес?
– Кои са баш майсторите?
– Защо хендмейдът става модерен?
– Кой предпочита мейд-ин-Чайна?
– Колко време отнема ръчното създаване на изделие?
– Как се краде занаят?


Очаквайте отговорите на всички тези въпроси
през есента на 2022
ПРОДУЦЕНТ
Росина Пенчева


фондация Микеланджело (създател на Хомо Фабер)
Списание 8
Студио Франк


СЪФИНАНСИРАНЕ
Програма Култура на Община Габрово

Други проекти

Back to Top