– Какви са причините дадени занаяти да изчезват?
– Защо липсва приемственост между поколенията майстори?
– „Куул“ ли е културното наследство?
– Кои са начините за съхранение на традиционните занаяти?
– Каква е мотивацията на най-младите занаятчии?
– Каква е връзката между занаятите и устойчивия начин на живот?
– Върхови технологии или върхови умения на човешката ръка да създава?
– Има ли алъш-вериш днес?
– Кои са баш майсторите?
– Защо „хендмейдът“ става модерен?
– Кой предпочита „мейд-ин-Чайна“?
– Колко време отнема ръчното създаване на изделие?
– Как се краде занаят?


Очаквайте отговорите през есента на 2022

Христо Тоцев, майстор на суха зидария, с. Лесичарка, Габровско
ПРОЕКТ
Нови майстори на стари занаяти


РЕЗЮМЕ

„Нови майстори на стари занаяти“ насочва вниманието ни върху работата на тези съвременни майстори, чиито занаяти се практикуват от много малък брой българи към момента. Това са хора с уникални умения, които съхраняват, възраждат или привнасят занаяти и правят връзката между поколенията, развиват и осъвременяват традицията – нашите „живи човешки съкровища“. Те са в пряк диалог с културното ни наследство, като творят, пресъздават и представят пред света нашата актуална идентичност.

Резултатът от изследването ще бъде представен под формата на шест документални фотографски серии и текстове, които ще ни пренесат в работилниците на избраните майстори. Съдържанието ще бъде достъпно онлайн (на български и английски) и ще се съхранява безсрочно в архива на музей „Етър“. Списаниe 8 ще публикува подробно разработени статии за шестимата участника в шест поредни броя, а международната фондация „Микеланджело“ ще даде видимост на проекта сред мрежата си.
ГЛАВНИ ГЕРОИ
Христо Маринов, мутафчия (тъкач)
Христо Тоцев, зидар (суха каменна зидария)
Калин Даскалов – Стопан, книговезец
Петър Паунов, медникар
Георги Тодоров – Гец, лулар
Деян Денчев, лютиер–гъдулар


ПРОДУКЦИЯ
ФОТОГРАФИЯ
Росина Пенчева


ТЕКСТ
Мария Бончева


КОНСУЛТАЦИЯ ЗАНАЯТИ
Росица Бинева


ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Костадин Кокаланов


ПАРТНЬОРСТВО

СЪФИНАНСИРАНЕ
Програма Култура 2022, Община Габрово

Други проекти

към началото